Biblioteka Instytutu Pedagogiki

Adres:
ul. G. Narutowicza 12
20-004 Lublin

biblioteka.pedagogika@poczta.umcs.lublin.pl

Strona WWW Bibloteki

Bibliotekarz prowadzący:
mgr inż. Jolanta Marko, kustosz
e-mail: jmarko@umcs.lublin.pl
tel. (81)537-63-53

Pracownicy:
mgr Łukasz Malinowski, bibliotekarz
mgr Marta Zińczuk, mł. bibliotekarz

Profil zbiorów:
Księgozbiór naukowo-dydaktyczny obejmujący dziedziny z zakresu pedagogiki i psychologii.

Realizowane zadania:
- gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów zgodnie z profilem biblioteki;
- udzielanie informacji bibliotecznych i bibliograficznych.

Godziny pracy Biblioteki

lipiec 8.00-14.00

sierpień nieczynna

wrzesień 8.00-14.00