Biblioteka Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców

Adres:
Biblioteka CJKP UMCS
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. (81) 537 28 76,

polonia@poczta.umcs.lublin.pl

www.cjkp.umcs.lublin.pl

Bibliotekarz prowadzący:
mgr Katarzyna Dołżycka (kustosz): katarzyna.d@umcs.lublin.pl

Pracownicy:
mgr Monika Henkiel - st.bibliotekarz,

Profil zbiorów:
literatura z zakresu językoznawstwa, nauczania języka polskiego jako obcego, polskiej kultury, sztuki, historii, geografii i emigracji, polska literatura piękna wraz z opracowaniami oraz filmoteka wybranych filmów polskich i Polski dotyczących.

Realizowane zadania:

  1. Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów zgodnie z profilem
    biblioteki.
  2. Wspieranie działalności naukowej, badawczej, dydaktycznej i wydawniczej CJiKP.
  3. Działalność informacyjna dotycząca zbiorów biblioteki oraz odpowiadająca innym potrzebom informacyjnym użytkowników.
  4. Wspólpraca z systemem informacyjno-bibliotecznym UMCS w zakresie :
    - tworzenia katalogu centralnego NUKAT,
    - przeprowadzania szkoleń z Przysposobienia Bibliotecznego dla studentów CJKP.

Godziny pracy Biblioteki