Biblioteka Centrum Europy Wschodniej

Adres:
Biblioteka Centrum Europy Wschodniej
ul. Głeboka 45 (pok. A 1.10)
20-612 Lublin
tel. (+48) 81 537 25 04
e-mail: biblioteka@centrum.umcs.pl

Bibliotekarz prowadzący:
Piotr Toc, bibliotekarz

Profil zbiorów:

Biblioteka gromadzi literaturę naukową dotyczącą Europy Środkowo-Wschodniej. Zawiera woluminy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, w szczególności historii, filologii, filozofii, pedagogiki i psychologii, socjologii oraz ekonomii, prawa, politologii i stosunków międzynarodowych. Księgozbiór naukowy wzbogacają zbiory literatury pięknej.

Opis

Biblioteka Centrum Europy Wschodniej powstała dzięki ponad dziesięcioletniemu funkcjonowaniu byłego Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, które począwszy od 2001 roku otrzymywało literaturę naukową od darczyńców z Polski i zagranicy. Tworzenie zasobów bibliotecznych ukierunkowane jest szczególnie na relacje stosunków Polski ze wschodnimi sąsiadami.

Godziny pracy Biblioteki