Bezpłatny dostęp testowy do bazy AccessEngineering

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego dostęp testowego do bazy AccessEngineering w dniach od 10 maja do 14 czerwca 2021 r.

AccessEngineering jest referencyjną bazą wiedzy zapewniającą dostęp do kolekcji autorytatywnych, regularnie aktualizowanych treści oraz narzędzi analitycznych, zapewniających pracownikom dydaktycznym, studentom oraz naukowcom-inżynierom wsparcie w obszarach nauczania oraz rozwiązywania współczesnych problemów szeroko pojętej inżynierii.

Źródło zapewnia dostęp do:

 • Ponad 700 książek pokrywających wszystkie specjalności inżynierskie, w tym takie tytuły jak Perry’s Chemical Engineers’ Handbook; Marks’ Standard Handbook for Mechanical Engineers; Roark’s Formula for Stress and Strain; Energy Systems Engineering: Evaluation and Implementation, Vanek;
 • ponad 900 filmów instruktażowych przedstawiających wypracowane rozwiązania problemów inżynierskich, matematycznych i naukowych, a także demonstracje sprzętu i procesów inżynieryjnych;
 • arkuszy kalkulacyjnych zawierających osadzone dane i formuły, pozwalające na usprawnienie złożonych obliczeń;
 • wyszukiwarki pozwalającej na zawężenie treści do tematów poruszanych w ramach poszczególnych programów studiów inżynierskich, co może pomóc wydziałom w planowaniu i realizacji programu nauczania.
 • ponad 4 300 interaktywnych wykresów i tabel;
 • narzędzia DataVis™ służącego do wizualizacji danych, stworzonego w celu nauczania o właściwościach materiałów.

Dostęp do testowej wersji można uzyskać na stronie http://han.bg.umcs.edu.pl/han/bg-access-engineering-library/.

Link prowadzący do nagrania instruktażowego - AccessEngineering Site Overview.
Broszura „User Guide” przedstawiająca wskazówki dla użytkowników.

  AKTUALNOŚCI

  Data dodania
  10 maja 2021