Podnoszenie kwalifikacji językowych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS

W roku akademickim 2014/15 Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS rozpoczęło współpracę z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii mającą na celu umożliwienie studentom PiP uzupełnienia kwalifikacji językowych.

Nasza współpraca realizowana jest na 3 płaszczyznach:

1) w ramach lektoratów

2) w ramach dodatkowych kursów

oraz

3) w ramach specjalności: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego.

W obydwu jednostkach zostały powołane specjalne zespoły, które zajmują się opracowaniem programu dla tej specjalności.

Zespołowi Programowemu Pedagogiki przewodniczy Pani dr Zofia Maleszyk.

W CNiCJO powstał Zespół ds. Kwalifikacji Językowych na W-le PiP UMCS w składzie: 
mgr Rita Nykiel (Koordynator Wydziałowy)
mgr Natalia Rola (Egzaminator Wydziałowy na egzaminach doktorskich)
mgr Dorota Gibka (Koordynator ds. egzaminów Pearson Test of English)

Nasza współpraca związana jest z tym, że 1września 2014 weszło w życie Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 26 maja 2014 roku, zmieniające Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Głównym celem zmian w zakresie wychowania przedszkolnego jest wprowadzenie obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka obcego dla wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego. Będzie to możliwe dzięki dodaniu do podstawy programowej nowego obszaru "Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym".

Oznacza to, że do dnia 1 września 2015 roku osoby pracujące z dziećmi w przedszkolu mają obowiązek uzupełniania kwalifikacji z zakresu znajomości języka obcego nowożytnego poprzez jej  udokumentowanie za pomocą zewnętrznego certyfikatu językowego na poziomie przynajmniej B2 (wg wytycznych Rady Europy CEFR)

Na liście egzaminów uznawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.04.2012 roku) znajduje się również, oferowany przez nasze Centrum, egzamin:

 

PEARSON TEST of ENGLISH (PTE General Level 3 B2)

http://www.umcs.pl/pl/egzaminy-w-cnicjo-umcs,5461.htm

 Oprócz tego w Polsce egzamin PTE General jest na dwóch dodatkowych listach ministerialnych. Egzaminy te:

 1) zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego

– Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011r. (Dz.U.

204, poz. 1200)

2) uznawane są przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka

angielskiego - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009r. (Dz.U. 218,

poz. 1695)

 http://pearsonpte.com/pte-general/polski/

W celu przybliżenia studentom formatu egzaminu nasze Centrum organizuje w połowie kwietnia KONKURS w postaci przykładowego egzaminu próbnego PTE na poziomie B2, w którym będzie można wygrać DARMOWE EGZAMINY ufundowane przez Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS (trzy najlepsze prace).

Konkurs odbędzie się we wtorek 14.04.2015r. o godzinie 16.30 w auli na Wydziale PiP ul. Narutowicza 12 i będzie skierowany do studentów PiP zarówno I jak i II stopnia. Więcej informacji na ten temat wkrótce na naszej stronie internetowej:

http://www.umcs.pl/pl/cnc.htm

Równocześnie, na zajęciach z języka angielskiego, studenci będą mieli okazję zapoznać się z przykładowymi egzaminami PTE robiąc ćwiczenia egzaminacyjne, sprawdzając wyniki z lektorami i podliczając zdobyte punkty.

Inną możliwością uzupełnienia swoich kompetencji językowych i przygotowania się do egzaminu PTE na poziomie B2 będą dodatkowe kursy językowe oferowane przez nasze Centrum w różnych modułach godzinowych:

60 godzin – 9 zł za godzinę (540 zł)

90 godzin – 10 zł za godzinę (900 zł)

120 godzin – 10 zł za godzinę ( 1200 zł)

Więcej informacji wkrótce na naszej stronie internetowej:

http://www.umcs.pl/pl/cnc.htm w zakładce „Kursy językowe”.

Najbliższy, prawdziwy egzamin PTE General Level 3 (B2) w CNiCJO odbędzie się już 13 czerwca 2015r., zaś  termin dokonywania wpłat za egzamin mija z końcem kwietnia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii.

 

 

 

    Wydarzenia

    Data dodania
    31 października 2014