IV Międzyuczelniana Konferencja Prawnicza dla studentów w języku angielskim

W dniu 26 kwietnia 2016 r. odbyła się IV Międzyuczelniana Konferencja Prawnicza dla studentów w języku angielskim - THE ROLE OF THE UNITED NATIONS IN THE CONTEMPORARY WORLD.

Fot. Małgorzata Allitt

Konferencja została zorganizowana już po raz czwarty pod Honorowym Patronatem Rektorów UMCS i KUL przez nasze Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych z Wydziałem Prawa i Administracji UMCS, Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, oraz ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL i była podzielona na 3 panele tematyczne : The Main Bodies. Membership and Structure of the United Nations , Reform of the United Nations oraz The United Nations - Achievements and Challenges - z powodu dużego zainteresowania uczestniczących studentów został podzielony na 2 części.

Obrady toczyły się w języku angielskim, uczestnicy mieli okazję wyrazić swoje poglądy na temat Organizacji Narodów Zjednoczonych jak również zdobyć doświadczenie w samym prowadzeniu paneli.

 Więcej zdjęć autorstwa Małgorzaty Allitt tutaj:


 

    Wydarzenia

    Data dodania
    27 kwietnia 2016