ZMIANA LIMITÓW WYPOŻYCZEŃ

Uprzejmie informujemy, że ulegają zmianie zasady udostępniania książek na osobiste konto biblioteczne.
Liczbę dzieł, okresy wypożyczeń i prolongat książek wypożyczanych poza Bibliotekę prezentują tabele.

Czytelnicy uprawnieni do wypożyczania książek na osobiste konto biblioteczne

Limit konta 
(liczba wypożyczonych
egzemplarzy
)

Studenci i Słuchacze studiów podyplomowych UMCS 

15

Pracownicy UMCS i Doktoranci

30

Pracownicy innych uczelni i instytucji naukowych Lublina

10

Czytelnik posiadający konto kaucyjne

 3


Do wypożyczania przeznaczony jest księgozbiór z lokalizacją:

Lokalizacja Okres 
wypożyczenia 
(dni)
Okres 
prolongaty (dni)
Czytelnicy uprawnieni do wypożyczania księgozbioru
BG Magazyn    90  1 x 30 Wszyscy Czytelnicy posiadający osobiste konto biblioteczne
BG Magazyn 12/Podręczniki  BG Magazyn W 
 150  1 x 30  Wszyscy Czytelnicy posiadający osobiste konto biblioteczne
BG Magazyn 4/do Czytelni 90 1 x 30 Pracownicy UMCS;Pracownicy innych uczelni  i instytucji naukowych Lublina
BG Wolny Dostęp 30  0 Wszyscy Czytelnicy posiadający osobiste konto biblioteczne
BG Zbiory Medialne 30 0 Wszyscy Czytelnicy posiadający osobiste konto biblioteczne
BG Komiksy 30 1 x 30 Wszyscy Czytelnicy posiadający osobiste konto biblioteczne

 

Księgozbiór z poniższych lokalizacji udostępniany jest wyłącznie na miejscu w Bibliotece:

Lokalizacja                                        

 Miejsce  udostępnienia     

BG Magazyn 2/do Czytelni
BG Magazyn 10/do Czytelni
BG Magazyn 11/do Czytelni

Czytelnia Ogólna

BG Magazyn 8/do Czytelni       Czytelnia Czasopism
Księgozbiory podręczne dostępne są tylko w Czytelniach

 

Czytelnicy nie posiadający osobistego konta bibliotecznego upoważnieni są do korzystania ze zbiorów bibliotecznych na miejscu w Czytelniach Biblioteki.

 

    AKTUALNOŚCI

    Data dodania
    23 października 2018