UWAGA! Studenci UMCS - kierunek Biblioteka

Studenci kontynuujący naukę w UMCS – konto biblioteczne musi być aktualizowane na nowy rok akademicki.
Zapraszamy do Wypożyczalni BG UMCS lub do wypożyczalni Bibliotek Wydziałowych:

BWH - Wypożyczalnia Neofilologiczna
BWH - Wypożyczalnia Filologii Polskiej
BWH - Wypożyczalnia Instytutu Historii
Wypożyczalnia BW Politologii
Wypożyczalnia BI Pedagogiki
Wypożyczalnia BW Ekonomicznego
Wypożyczalnia BW Prawa i Administracji

z ważną legitymacją studencką w celu przedłużenia ważności konta.

Studenci rozpoczynający naukę w UMCS - konto biblioteczne zakładane jest dla Was automatycznie, ale zapraszamy do Biblioteki Głównej do Wypożyczalni w celu podpisania deklaracji potwierdzającej:

  •  wyrażenie zgody na udział w komputerowym systemie udostępniania,
  •  zobowiązanie do przestrzegania regulaminów bibliotecznych.

●●●●●●●
Nowe limity wypożyczeń dla STUDENTÓW UMCS:

Czytelnicy uprawnieni do wypożyczania książek na osobiste konto biblioteczne

Limit konta 
(liczba wypożyczonych
egzemplarzy)

Studenci i Słuchacze studiów podyplomowych UMCS 

15

 Do wypożyczania przez studentów  przeznaczony jest księgozbiór z lokalizacją:

Lokalizacja

Okres 
wypożyczenia 
(dni)

Okres 
prolongaty (dni)

BG Magazyn   

90

 1 x 30

BG Magazyn 12/Podręczniki  BG Magazyn W  

 150

 1 x 30 

BG Wolny Dostęp

30

 0

BG Zbiory Medialne

30

0

BG Komiksy

30

1 x 30


Zdalny dostęp do e-zasobów
– 
 zasady i sposób dostępu dla studentów UMCS

●●●●●●●

Studenckie strefy pracy i rekreacji w Bibliotece Głównej UMCS:

I piętro główny gmach Biblioteki sala 234 – „Pokój pracy grupowej i indywidualnej”

I piętro główny gmach Biblioteki – stanowiska pracy indywidualnej przygotowane na holu

Parter, główny gmach Biblioteki - (zaplecze Czytelni I – Wolny Dostęp) – „Pokój pracy indywidualnej

Parter główny gmach Biblioteki - (hol pod schodami) – „Strefa rekreacji

Parter główny gmach Biblioteki - Hol katalogowy - znajdują się tu komputerowe stanowiska katalogowe z dostępem do pracy w zakresie otwartej sieci internetowej dla studentów i pracowników UMCS oraz wiele stanowisk przygotowanych do nauki i rekreacji

I piętro nowszy gmach Biblioteki -  Hol Oddziału Informacji Naukowej – miejsca przygotowane do nauki i rekreacji

●●●●●●●

Zapraszamy do obszarów Wolnego Dostępu

●●●●●●●

INFORMATOR BG UMCS na rok akademicki 2018/19 dla studentów UMCS

 Zapraszamy - korzystaj z księgozbioru w naszych czytelniach. Poznaj zasady pracy w czytelniach BG UMCS

 ●●●●●●●

Uwaga Studenci UMCS! Możecie korzystać z dostępu do Internetu na przygotowanych komputerach w czytelniach BG UMCS i na holu katalogowym. Dostęp wymaga logowania za pomocą identyfikatora oraz hasła wykorzystywanego w Centralnym Punkcie Logowania (USOS). Po zakończeniu sesji należy obowiązkowo wylogować się.

Stanowiska komputerowe w holu katalogowym BG UMCS służą również do przeszukiwania Katalogu Biblioteki UMCS - internetowy dostęp do katalogu nie wymaga logowania własnym  identyfikatorem oraz hasłem wykorzystywanym w Centralnym Punkcie Logowania (USOS).

    AKTUALNOŚCI

    Data dodania
    5 listopada 2018