Akwarele Kazimierza Wiszniewskiego - dar dla BG UMCS

Z radością informujemy o nowych nabytkach do zbiorów specjalnych Biblioteki Głównej. Jest to dziewięć akwareli Kazimierza Wiszniewskiego, które przekazali w darze:
Pani Irena Łapińska-Siarkiewicz z Pułtuska i Pan Leszek Łapiński z Warszawy.

Otrzymane prace datowane są na lata 1937-1938. Przedstawiają pejzaże i zabytkową architekturę Nieświeża - w przeszłości rodowej siedziby Radziwiłłów, obecnie miasta w obwodzie mińskim na Białorusi -  słynącego z wielu historycznych budowli, takich jak: zamek i zespół pałacowy wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 2005 r., Kościół Bożego Ciała, Brama Słucka czy barokowy ratusz z wieżą. 
Kazimierz Wiszniewski (1894-1960) grafik, malarz, uczeń Władysława Skoczylasa, uprawiał głównie drzeworyt. Tworzył pejzaże i widoki architektoniczne, a także wykonywał ekslibrisy i ilustracje książkowe.
Związany z Puławami i Lublinem, gdzie przeniósł się w 1924 r. i mieszkał przez pewien czas.
W Lublinie odbyły się dwie wystawy indywidualne jego prac w 1931 r. i 1961 r.

Otrzymany dar wzbogaci  zbiory ikonograficzne Biblioteki o cenne nabytki i dołączy do posiadanych przez nas drzeworytów Kazimierza Wiszniewskiego.
Ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowania.

Zapraszamy do galerii.

    AKTUALNOŚCI

    Data dodania
    13 listopada 2018