Z archiwum ASP w Łodzi

Zapraszamy na otwarcie wystawy „Z archiwum” ASP w Łodzi. Wernisaż wystawy odbędzie się 23 października 2014 roku o godzinie 17:00 w Izbie Drukarstwa przy ulicy Żmigród 1. Wystawa potrwa do końca listopada.

Pracownia Technik Litograficznych jest jedną z 6-u pracowni w Katedrze Grafiki Warsztatowej Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Pierwszym kierownikiem pracowni był prof. Roman Artymowski,  a po odejściu w 1976 roku do Warszawy – prof. Jerzy Grabowski. Od 2004 roku, do chwili obecnej pracownię prowadzi prof. ASP dr hab. Witold Warzywoda, asystentem jest mgr Tomasz Matczak.

            Pracownia litografii jest pracownią wolnego wyboru, pracownią dyplomującą dla studentów od III do V roku. Podstawowym materiałem do pracy jest kamień litograficzny. Do dyspozycji studentów mamy trzy prasy litograficzne typu niemieckiego (Krause),  prasę wklęsłodrukową oraz kilkaset różnej wielkości i twardości płyt wapiennych.

Równolegle z kształtowaniem wrażliwości i umiejętności studenta oraz świadomym posługiwaniem się środkami wyrazu rozwija się wiedza techniczna związana z warsztatem graficznym i zaznajomienia się jego z różnorodnością technologiczną w obrębie zasad technik litograficznych. Zapoznajemy studentów z właściwościami materiałów alternatywnych i zachęcamy do wykonywania litografii na płytach metalowych, poliestrowych lub folii aluminiowej.

W drugim etapie kształcenia poszerzamy program o zastosowanie koloru i wykorzystanie go w litografii barwnej. Studentów zachęcamy do realizacji matrycy na podłożu z płyt poliestrowych metodą ręcznego naniesienia rysunku lub skanowania go i przygotowania obrazu cyfrowo, sprawdzamy zasadność i umiejętność łączenia innych technik graficznych w obrębie jednego projektu. Praca ze studentem opiera się na korekcie indywidualnej w zachowaniu kształcenia w relacji mistrz – uczeń.

            Prace litograficzne, prezentowane na wystawie w Lublinie są wyborem litografii                         z ogromnego archiwum , będącej w dyspozycji Pracowni Litografii, zrealizowane od początku lat 70 – tych. Z konieczności ograniczenia ilości prac, wybrane litografie powstały w ostatniej dekadzie i są przykładem różnorodności postaw twórczych studentów i dyplomantów oraz realizacji programu dydaktycznego pracowni.

 

Łódź, 08.10.2014                                                                               Witold Warzywoda

 

organizator wystawy: Ośrodek Brama Grodzka TEATR NN – Dom Słów (Izba Drukarstwa)

kuratorzy wystawy: Alicja Magiera, Jolanta Gmur, Tomasz Malec

    Aktualności

    Data dodania
    16 października 2014