Wystawa Artyści UMCS

Poniedziałek 20-go października o godz. 18.00 Centrum Kultury i Sztuki Chińskiej He Shuifa, ul. Radziszewskiego 11, Lublin (Biblioteka Główna UMCS, nowe skrzydło)

Artyści UMCS 2014

Kurator wystawy
Sławomir Toman

Udział biorą:

Małgorzata Bałdyga
Anna Barańska
Krzysztof Bartnik
Paweł Bernik
Jakub Ciężki
Mariusz Drzewiński
Małgorzata Gorzelewska-Namiota
Jan Gryka
Bernard Homziuk
Cezary Klimaszewski
Piotr Korol
Donat Kowalski
Tomasz Krzpiet
Danuta Kuciak
Alicja Kupiec
Piotr Lech
Zbigniew Liwak
Tomasz Malec
Marek Mazanowski
Grzegorz Mazurek
Lech Mazurek
Wojciech Mendzelewski
Michał Mikulski
Andrzej Mosio
Piotr Nakonieczny
Irena Nawrot
Ewa Niestorowicz
Barbara Niścior
Adam Panek
Włodzimierz Pastuszak
Anna Perłowska-Weiser
Sławomir Plewko
Joanna Polak
Maria Polakowska-Prokopiak
Karol Pomykała
Amadeusz Popek
Artur Popek
Wiesław Proć
Robert Rabiej
Krzysztof Rukasz
Krzysztof Rumowski
Leszek Rymczuk
Maria Sękowska
Kamil Siczek
Adam Skóra
Radosław Skóra
Sebastian Smit
Alicja Snoch-Pawłowska
Kamil Stańczak
Zbigniew Stanuch
Adam Styka
Tomasz Świerbutowicz
Krzysztof Szymanowicz
Sławomir Toman
Anna Waszczuk
Jacek Wojciechowski
Zbigniew Woźniak
Walenty Wróblewski
Ireneusz Wydrzyński
Agnieszka Zawadzka
Tomasz Zawadzki
Piotr Zieleniak
Stanisław Żukowski
Władysław Żukowski

 

Kierunki artystyczne na UMCS, dziś związane z Wydziałem Artystycznym,
niedawno obchodziły 40. rocznicę swej działalności. Kształcenie
plastyczne na malarstwie, grafice oraz edukacji artystycznej
realizowane jest w Instytucie Sztuk Pięknych. Jest on podzielony na
piętnaście zakładów i zatrudnia blisko osiemdziesięciu artystów-pedagogów.
Obok celów naukowych oraz edukacyjno-wychowawczych
w misję Wydziału Artystycznego wpisane jest popularyzowanie
sztuki. Dlatego jego pracownicy są aktywni i na tej płaszczyźnie.
Są animatorami przeróżnych wydarzeń artystycznych, angażują się
w działalność rad programowych wielu galerii i placówek artystyczno-
kulturalnych, a przede wszystkim prezentują własne dokonania
w licznych konkursach i festiwalach, a także na indywidualnych oraz
zbiorowych wystawach.
Aktualna wystawa nie realizuje określonego tematu, nie dotyczy
ani jednej dziedziny sztuki, ani wybranej konwencji artystycznej.
W zamierzeniu jest prezentacją tego czym aktualnie zajmują się
twórcy z UMCS, jakie w swej sztuce podejmują zagadnienia i jakich
środków używają do ich realizacji. W efekcie pokaz charakteryzuje
wielość postaw artystycznych, różnorodność form kreacji oraz
bogactwo możliwości warsztatowych. Wyeksponowane zostały
pojedyncze prace 64 artystów: obrazy, grafiki, rysunki, rzeźby,
ceramiki, fotografie, obiekty i instalacje. Rozmaitość propozycji
cechuje nawet pojedyncze dziedziny sztuki. Wśród dzieł malarstwa
dostrzec można bowiem takie, które bliskie są realizmowi i figuracji,
ale i takie, które przynależą do różnych odmian abstrakcji. Do ich
wykonania część artystów posłużyła się technikami tradycyjnymi
(olejną - Krzysztof Bartnik, Pejzaż 2, Mariusz Drzewiński, Szaroniebieski,
Wiesław Proć, Ziemia XXX, Adam Styka, Obraz XXIX, Sławomir
Toman, bez tytułu, Jacek Wojciechowski, Zupełnie nowy pomarańczowy,
Zbigniew Woźniak, Dialog; akrylem – Jakub Ciężki, Dach, Piotr Korol,
bez tytułu, Władysław Pastuszak, Bonno 58, Adam Skóra, Solar 009,
Tomasz Świerbutowicz, bez tytułu; pastelą - Artur Popek, Trąba
etruska, Agnieszka Zawadzka, Powrót do domu), pozostali klasyczny
warsztat plastyczny uzupełnili innymi metodami, polegającymi na
przykład na reliefowym naklejaniu papieru na płaszczyznę płótna
(Anna Waszczuk, praca z cyklu Archiwum), czy na wykorzystaniu
autorskich technik własnych (Marek Mazanowski, Lascaux, Ewa
Niestorowicz, bez tytułu; Kamil Siczek, Koncert; Walenty Wróblewski,
bez tytułu; Tomasz Zawadzki, nr 21 z cyklu Obrazy autonomiczne).
Podobnie zróżnicowane pod względem formy, motywów oraz technik
są również dzieła przynależące do pozostałych dziedzin sztuki. Prezentowane
na wystawie czarno-białe oraz barwne grafiki opracowano
w technikach linorytu (Adam Panek, Żywioły; Krzysztof Szymanowicz,
Rolka), serigrafii (Amadeusz Popek, Sękacz), offsetu (Andrzej Mosio,
Reifikacja III), intaglio (Anna Perłowska-Weiser, Kolejny wjazd do
Jerozolimy), druku cyfrowego (Lech Mazurek, Cztery kopyta II; Barbara
Niścior, Ulotność; Sławomir Plewko, Inercja przestrzeni; Sebastian
Smit, LZP_3), a ponadto technik własnych i mieszanych (Cezary
Klimaszewski, mała forma graficzna; Alicja Snoch-Pawłowska, Złoty
kwadrat). Rzeźbiarze do wykonania swych prac posłużyli się różnymi
materiałami - szkłem (Ireneusz Wędrzyński, Błękitny ton), drewnem
(Leszek Rymczuk, Homo viator 5; Władysław Żukowski, Ewa), stalową
blachą (Radosław Skóra, Drzewo), sztucznym kamieniem (Zbigniew
Stanuch, Ślad III), żeliwem (Tomasz Krzpiet, Portret), żywicą (Paweł
Bernik, Znamiona) - a także różnymi technikami (klejenie, spawanie,
snycerka, odlew). Na wystawie prezentowane są ponadto unikatowe
ceramiki (Alicja Kupiec, Biały stempel 3; Wojciech Mendzelewski, Generator
lęku), ołówkowe rysunki (Benek Homziuk, bez tytułu), wytwory
grafiki użytkowej (Krzysztof Rumowski - projekt okładki), animacje
(Joanna Polak, Portrety), instalacje (Maria Polakowska-Prokopiak,
Drabina Jakubowa), barwne fotografie (Danuta Kuciak, Klaun), obiekty
fotograficzne, skomponowane z barwnych pozytywów i nici krawieckich
(Irena Nawrot, Róża II), a także obiekty wykorzystujące płytę OSB
(Anna Barańska, Powtórzenia), a nawet sztuczne kwiaty chińskie (Jan
Gryka, China plastic is fantastic).
Rozmaitość prac, które można obejrzeć na wystawie świadczy
o akceptowaniu przez artystów UMCS różnych rodzajów sztuki
i indywidualnych form wypowiedzi. To zaś jest też gwarantem tego,
że każdy kto podejmie studia na Wydziale Artystycznym znajdzie
właściwe miejsce dla siebie. Nie ograniczy go bowiem żadna z góry
przyjęta artystyczna doktryna, bo takiej - co ujawnia wystawa - po
prostu nie ma.

Jerzy Żywicki

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    15 października 2014