Wernisaż malarstwa Ewy Niestorowicz

Wernisaż 25 września (piątek), o godz. 17.00, w Muzeum na Zamku w Sandomierzu. Wystawa będzie czynna do końca października.

Ewa Niestorowicz jest absolwentką dwóch kierunków studiów: na Wydziale Psychologii i Pedagogiki oraz na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1999 r. ukończyła studia artystyczne pracą dyplomową w pracowni malarstwa prof. Adama Styki, uzyskując dyplom z wyróżnieniem rektora. Od lutego 2000 r. jest zatrudniona na Wydziale Artystycznym Instytutu Sztuk Pięknych UMCS w Zakładzie Wiedzy Wizualnej, na stanowisku adiunkta. W 2006 r. uzyskała tytuł doktora. Rozprawa została wyróżniona pierwszą nagrodą w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską „Otwarte Drzwi 2007”, ogłoszonym przez PFRON. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Uprawia twórczość w zakresie malarstwa sztalugowego. Najogólniej powiedzieć można, że jej malarstwo mieści się w szerokim nurcie ekspresyjnego abstrakcjonizmu. Zajmuje się także grafiką cyfrową i rzeźbą ceramiczną, co znajduje swe odzwierciedlenie również w pracy z osobami głuchoniewidomymi na plenerach rzeźbiarskich w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Od kilku lat współpracuje ściśle z zespołem prof. Bogusława Marka (Katedra Tyflodydaktyki KUL), tworząc dla osób niewidomych ilustracje do tekstów literackich i książki odbierane dotykiem. Jest autorką kilkunastu recenzji i artykułów naukowych oraz książek: jednej w języku polskim pt. ,,Świat w umyśle i rzeźbie osób głuchoniewidomych”, drugiej w języku angielskim, aktualnie przyjętej do druku przez wydawnictwo naukowe CAMBRIDGE SCHOLARS Publishing w Wielkiej Brytanii (pt. ‘’The World in the Mind and Sculpture of the Deafblind Persons”). Przygotowała także do druku współautorską książkę (wespół z prof. B. Markiem i dr M. Szubielską) na temat grafiki dotykowej dla osób niewidomych. Współpracuje również z zespołem prof. Piotra Francuza (Katedra Psychologii Eksperymentalnej KUL), prowadząc badania na temat percepcji malarstwa i rzeźby. W swym dorobku posiada 17 ekspozycji indywidualnych i uczestnictwo w kilkudziesięciu zbiorowych. Wystawiała swoje prace w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Macedonii, Bułgarii, na Ukrainie, we Francji, Wielkiej Brytanii, Japonii i w Chinach.

    Aktualności

    Data dodania
    21 września 2015