Stypendyści Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Miło nam poinformować, że ażpięciu studentów Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie otrzymało stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych dla wyróżnionych osób odbyło się 25 stycznia w Sali Senatu UMCS. W wydarzeniu uczestniczyli Rektor prof. Stanisław Michałowski, Prorektor ds. Studenckich prof. Urszula Bobryk, Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Alicja Borzęcka-Szajner oraz Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich dr Ewelina Panas.

Studenci Wydziału Artystycznego UMCS – stypendyści Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego to: Wiktoria Wizner – studentka I roku studiów II st. na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Renata Gogol – studentka IV roku studiów jednolitych magisterskich na kierunku grafika, Łukasz Łepik – student V roku studiów jednolitych magisterskich na kierunku grafika, Ilona Wałęcak – studentka V roku roku studiów jednolitych magisterskich na kierunku grafika, Henryk Widelski – student V roku studiów jednolitych magisterskich na kierunku malarstwo.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!  

    Aktualności

    Data dodania
    29 stycznia 2018