Sesja naukowa Sztuka jako wsparcie

XVII SPOTKANIA Z PIOSENKĄ

 

Piątek, 28 listopada 2014 r.

Instytut Muzyki, Wydział Artystyczny UMCS

Lublin, al. Kraśnicka 2a, s. 14

Godz. 10.00-14.00

Program:

 1. prof. Zofia Konaszkiewicz (UMFC Warszawa) – Muzyka jako wsparcie.
 2. prof. Barbara Wheeler (Temple University, USA) –  The Varied Possibilities of Music Therapy as a Support. (Różnorodne możliwości muzykoterapii jako wsparcia).
 3. dr Krzysztof Stachyra (UMCS Lublin, Centrum
  Arteterapii, PSTS) – »Spotkania z piosenką« w kontekście muzykoterapii społecznościowej.
 4. dr Ludwika Konieczna-Nowak (AM im. K. Szymanowskiego w Katowicach) Muzykoterapia jako wsparcie psychologicznych procesów »resilien-ce« u dzieci i młodzieży z doświadczeniami przemocy.
 5. dr Ewa Niestorowicz (UMCS Lublin) – Terapia przez sztukę jako forma wsparcia osób z dysfunkcją wzroku i słuchu.
 6. dr Andrzej Białkowski (UMCS Lublin) – Nauczanie muzyki, jako praktyka nieformalna. 
 7. prof. nadzw. Elżbieta Krzemińska (UMCS Lublin) – Śpiew jako forma wsparcia w powszechnie występujących problemach psychologicznych dzieci i młodzieży.
 8. mgr Agnieszka Stunio (absolwentka UMCS Lublin) – Praca dyrygenta z Chórem »Laudate Dominum« przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niewidomych i Słabowidzących w Lublinie.
 9. mgr Michał Stanowski (Centrum Arteterapii,
  Lublin) – Rola występów scenicznych w terapii.
 10. mgr Róża Michalik (ZSS nr 2 Garwolin, UMFC Warszawa) – Znaczenie zajęć muzycznych w procesie rewalidacji dzieci niepełnosprawnych.

 

Warsztaty dla Uczestników i Instruktorów

Piątek, 28 listopada 2014 r.

Centrum Arteterapii

Lublin, ul. Nowy Świat 34c

Godz. 15.00-18.30

Program obejmuje zajęcia z emisji głosu, pracy z mikrofonem, ruchu, improwizacji oraz instrumentacji.

Warsztaty poprowadzą specjaliści z Polski i Ukrainy.

 

Sobota, 29 listopada 2014 r.

Zespół Szkół nr 5

Lublin, ul. Elsnera 5

9.00-12.00 – indywidualne i zespołowe ćwiczenia emisji głosu oraz próby sceniczne
(ze studentami Instytutu Muzyki UMCS)

12.00-13.00 – obiad

13.00-13.15 – zbiorowe ćwiczenia wokalne

13.15 –  Inauguracja XVII Festiwalu Spotkania z piosenką

16.00 – Uroczyste zakończenie

 

 

  Aktualności

  Data dodania
  27 listopada 2014