Rekrutacja 2015/2016

.

Informujemy, że we wrześniu przeprowadzana będzie dodatkowa rekrutacja na kierunkach:

  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - stacjonarne pierwszego stopnia
  • Malarstwo - stacjonarne jednolite magisterskie

Zapisy na studia w systemie https://irk.umcs.lublin.pl będą możliwe do 16.09.2015.

Egzaminy odbędą się 21.09.2015 w budynku Instytutu Sztuk Pięknych przy al. Kraśnickiej 2 B.

Na egzamin należy stawić się z dokumentem tożsamości oraz potwierdzeniem dokonania opłaty egzaminacyjnej. Egzamin będzie składał się z dwóch etapów:

  • Godz. 9.00 – 12.45

Egzamin praktyczny z rysunku (studium postaci). Należy przynieść ze sobą przybory rysunkowe (ołówek, węgiel drzewny). Karton o formacie 100 x 70 cm zostanie zapewniony kandydatowi przez uczelnię.

  • 14.00 – 17.00

Egzamin praktyczny z malarstwa (studium martwej natury w kryjącej technice malarskiej – akrylowej lub olejnej). Przez uczelnię zapewniony jest brystol w formacie 100x  70 cm, istnieje możliwość korzystania z własnych podobrazi (płótno lub zagruntowana tektura o formacie NIE MNIEJSZYM niż 60 x 80 cm) . Kandydat jest zobowiązany przynieść własne materiały malarskie.

Kandydaci na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych mają możliwość zamiast egzaminu z malarstwa wybrać egzamin z Rzeźby (studium postaci wykonanej w glinie).

    Aktualności

    Data dodania
    15 lipca 2015