Podsumowanie realizacji projektu „Profesjonalizm w edukacji”

.

 Dnia 18 listopada 2014 roku odbyła się na Wydziale Artystycznym konferencja podsumowująca czteroletnią realizację projektu „Profesjonalizm w edukacji. Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Artystycznym UMCS”,współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od strony merytorycznej koncepcję programową projektu opracowały: Renata Gozdecka z Instytutu Muzyki i Anna Mazur z Instytutu Sztuk Pięknych. Program obejmował coroczne szkolenia dla nauczycieli, warsztaty wymiany doświadczeń dla studentów, lekcje muzealne, wakacyjne praktyki plenerowe oraz badania nad stanem wiedzy o sztuce i kulturze plastycznej i muzycznej. Środki z budżetu projektu pozwoliły na opublikowanie czterech opracowań metodycznych i warsztatowych z zakresu edukacji plastycznej i muzycznej. Podczas konferencji dokonano analizy efektów edukacyjnych wszystkich elementów projektu. Wspomniane efekty wysoko oceniło Ministerstwo Edukacji Narodowej, wybierając projekt Wydziału Artystycznego do publikacji prezentującej najbardziej efektywne i innowacyjne przykłady dobrych praktyk (jako jeden z czternastu projektów wyróżnionych przez MEN spośród 565 realizowanych w tym czasie w Polsce).

Obradom towarzyszyły koncerty chórów z lubelskich szkół: Szkoły Podstawowej Nr 52 pod kierunkiem Anny Wąsak i Zespołu Szkół Nr 9 pod kierunkiem Iwony Matysiewicz oraz wystawa poplenerowa prac studentów i uczniów lubelskich placówek oświatowych. Wystawę można oglądać w Galerii Zajezdnia do 19 grudnia 2014 roku.

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    11 grudnia 2014