Otwarcie bibliotek Wydziału Artystycznego

Od 8 maja 2020 można zamawiać książki drogą mailową, odbiór książek i wchodzenie na teren bibliotek będzie możliwy za kilka dni.

Na UMCS odbywa się otwieranie bibliotek specjalistycznych na wydziałach w celu umożliwienia wypożyczeń i zwrotu księgozbioru przez studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu.

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek, 9.00-13.00.

W dalszym ciągu zamknięte pozostaną czytelnie i obszary wolnego dostępu. Na terenie bibliotek specjalistycznych czytelnicy mają obowiązek używania maseczek. Przed wejściem do biblioteki należy zdezynfekować dłonie w wyznaczonym do tego miejscu.

Studenci i pracownicy proszeni są o dostosowanie się do zaleceń sanitarnych. W celu zminimalizowania kontaktów w pomieszczeniu biblioteki może przebywać tylko 1 osoba. Nie jest możliwe korzystanie przez czytelników z komputerów znajdujących się w wyposażeniu czytelni. Ponadto do kontaktu i uzyskania informacji o dostępności danej pozycji służy e-mail bibart@poczta.umcs.lublin.pl
W celu wypożyczenia książek, czytelnicy proszeni są  o wcześniejsze wyszukanie sygnatur w katalogu komputerowym (z lokalizacją właściwą dla Wydziału Artystycznego - np. ARS14200; ARS3213Muz i przesłanie ich e-mailem na podany wyżej adres). Bibliotekarz przekaże czytelnikowi drogą elektroniczną odpowiedź na wysłane zapytanie o dostępności danej pozycji.    
Okres kwarantanny dla książek i innych publikacji przechowywanych w bibliotekach wynosi 3 dni, w związku z czym część pozycji znajdujących się w bibliotekach specjalistycznych może być niedostępna. 
Kontakt telefoniczny:
Biblioteka Instytutu Sztuk Pięknych: 81 537 69 42
Biblioteka Instytutu Muzyki: 81 537 69 19 
Od 8 maja 2020 można zamawiać książki drogą mailową, odbiór książek i wchodzenie na teren bibliotek będzie możliwy za kilka dni po dostarczeniu masek, przyłbic i osłon plexi, na które jeszcze czekamy.

Informacja o otwarciu Biblioteki Głównej UMCS: 
https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,8785,06-05-20-r-otwarcie-biblioteki-glownej-umcs,88707.chtm

    Aktualności

    Data dodania
    7 maja 2020