Nowa publikacja Instytutu Muzyki

Nakładem wydawnictwa UMCS ukazała się publikacja "Wieloaspektowe działania muzyczne we współczesnej rzeczywistości kulturowej" pod redakcją dr Renaty Gozdeckiej.

...Formuła warsztatów, nazywana w programie projektu „warsztatami wymiany
doświadczeń”, realizowana była w formie czterech corocznych spotkań (lata
2011–2014), których wyznacznikiem treści był dokument podstawy programowej
kształcenia ogólnego. W tym czasie studenci uczestniczyli w cyklu różnorodnych
spotkań, poświęconych zarówno zagadnieniom teoretycznym, jak też działaniom
praktycznym. Oscylowały one wokół zagadnień związanych z wielorakimi aspektami
emisji głosu w pracy nauczyciela muzyki i dyrygenta zespołów muzycznych.
Inny blok spotkań dotyczył zapoznania studentów z technicznymi i stylistycznymi
problemami wokalnymi, związanymi z różnymi gatunkami, w tym scenicznymi,
między innymi musicalem, przedstawiono również przy tej okazji muzykę jazzową
jako fenomen kulturowy XX wieku, obecny w treściach kształcenia powszechnego
na wszystkich poziomach. Działania praktyczne realizowane były zarówno
w formie ćwiczeń wokalnych, jak też z użyciem różnorodnych instrumentów
muzycznych, w tym perkusyjnych. Na corocznych spotkaniach omawiano sposoby
i formy realizacji wszystkich rodzajów praktyk w poszczególnych placówkach
edukacyjnych, również realizowanych stacjonarnie pod nazwą „warsztaty
muzyczne”. Najważniejsze zagadnienia, przedstawione studentom podczas tych
spotkań oraz osiągnięte rezultaty i efekty różnych działań, zwieńczone licznymi
refleksjami, nierzadko osobistymi, zostały opisane w niniejszej publikacji...

Fragment wprowadzenia, całość publikacji w załączniku poniżej.

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    30 stycznia 2015