Non omnis moriar. Na tropach piękna. Nowa publikacja pod red. Barbary Pazur

Miniony rok 2017 to dla pracowników i studentów Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej trzy ważne rocznice: 150. rocznica urodzin Marii Curie-Skłodowskiej, 20-lecie przekształcenia Instytutu Wychowania Artystycznego w Wydział Artystyczny UMCS oraz chyba najważniejsza, bo najbardziej bolesna – pierwsza rocznica śmierci wieloletniej (2005-2016) Dyrektor Instytutu prof. Beaty Dąbrowskiej. Koleżanki i koledzy Beaty, pracownicy Zakładu Dydaktyki Muzycznej i Muzykoterapii, którego Zmarła była Kierownikiem, postanowili w charakterze księgi pamiątkowej zadedykować Jej publikację, do współtworzenia której zaprosili obecnych i byłych pracowników Instytutu.

W pracach wchodzących w skład naszej publikacji poruszono ważne i ciekawe tematy dotyczące estetyki i kultury muzycznej, historii muzyki, pedagogiki i edukacji muzycznej. Zaprezentowano działalność dydaktyczną, artystyczną i naukową pracowników i studentów Instytutu Muzyki UMCS. Poszczególne artykuły z pewnością zainteresują nie tylko naszych studentów, absolwentów i pracowników, którzy będą mieli okazję poznać z innej strony swoich wykładowców oraz kolegów – współpracowników. Do ciekawej lektury zapraszamy także wszystkich sympatyków Instytutu Muzyki i Wydziału Artystycznego UMCS.

Non omnis moriar. Na tropach piękna. Prace zadedykowane pamięci Profesor Beaty Dąbrowskiej, Dyrektora Instytutu Muzyki WA UMCS w latach 2005-2016. Redakcja naukowa: Barbara Pazur. Wydawnictwo Muzyczne POLIHYMNIA, Lublin 2017. ISBN 9788378474692

Projekt graficzny okładki: Krzysztof Rumowski

 

Spis artykułów

Mirosław Grusiewicz: Zapomniane przeżycie estetyczne

Renata Gozdecka: Piosenki Jacka Kaczmarskiego inspirowane malarstwem Piotra Bruegla Starszego. Szkic do edukacji interdyscyplinarnej

Krzysztof Stachyra: Dyrektywna Wizualizacja Kierowana z Muzyką – zarys metody

Barbara Pazur: Śpiewajmy w skalach

Elżbieta Krzemińska: Psychologiczne uwarunkowania prawidłowej emisji głosu w śpiewie chóralnym w aspekcie pracy pedagogicznej dyrygenta

Monika Mielko-Remiszewska: Wykonawstwo wielkich form muzyki sakralnej bodźcem do wieloaspektowego rozwoju (amatorskiego) choru akademickiego

Małgorzata Nowak, Barbara Pazur: „Śpiewająca Polska” w regionie lubelskim w latach 2006-2017

Dominik Mielko: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – kształcenie studentów w Polsce i Wielkiej Brytanii

Agata Kusto:Problematyka badań folkloru muzycznego w Instytucie Muzyki UMCS

Joanna Jemielnik: Nowe perspektywy kariery zawodowo-artystycznej w świadomości współczesnych muzyków

Wojciech Bernatowicz:„Nie ma innej drogi”: O zderzeniu cywilizacji w Pacific Overtures Stephena Sondheima

Gabriela Klauza:Feliks Nowowiejski − twórca wszechstronny

Agnieszka Piekaroś-Padzińska:Rola nauczyciela śpiewu w tworzeniu osobowości przyszłego artysty śpiewaka

Elwira Śliwkiewicz-Cisak:Rożne oblicza akordeonu

Beata Dąbrowska:Rodzaje artykulacji i sposoby jej doskonalenia w grze na flecie poprzecznym

Stanisław Halat: Perkusja w zespole jazzowym – wizerunek współczesnego artysty

    Aktualności

    Data dodania
    24 stycznia 2018