Najnowsze osiągnięcia technologii muzycznej w standardach kształcenia, kompozycji i produkcji muzycznej

Zapraszamy 12 grudnia 2017, godz. 12.00 do Instytutu Muzyki WA UMCS, Al. Kraśnicka 2a, sala 14 (kameralna) na wykład, prezentację, panel dyskusyjny.

  • Wykład pt. „Dotykowa ewolucja - twórczość muzyczna i aplikacje iOS” - to powtórka odczytu dr. Marcina Koszołko przedstawionego na 12 międzynarodowej konferencji Art of Record Production – Sztokholm 1-3 grudnia 2017 r. (jedna z największych naukowych światowych konferencji branżowych).

  • Muzyczna współpraca na odległość za pomocą platform RMCS” - to prezentacja nowoczesnej platformy Ohm Studio i kreatywnej społeczności muzycznej zrzeszonej wokół tej platformy. Podczas prezentacji zostaną przedstawione międzykontynentalne sesje nagraniowe.

  • W panelu dyskusyjnym "Technologia w służbie sztuki – granice artyzmu" poddamy krytycznej ocenie prezentowane osiągnięcia technologiczne w kategoriach użyteczności i wartości twórczej.

Dr Marcin Koszołko jest mieszkającym na stałe w Melbourne czynnym wykładowcą, muzykiem i producentem. Jego praca doktorska (prezentowana na 11. konferencji "Art of Recording") została sklasyfikowana jako wybitna na polu badań w zakresie współpracy muzycznej oraz współczesnej produkcji dźwięku. Dr Koszołko reprezentuje niezwykle interesujące poglądy na temat filozofii muzyki i sztuki w dobie rewolucji technologicznej.

 

Informacje o głównych uczestnikach:

http://philosophyofsound.info/blog/archives/550

    Aktualności

    Data dodania
    9 grudnia 2017