Nagroda im. T. Kotarbińskiego

28 kwietnia 2017 r. upływa termin zgłaszania prac w konkursie o nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego.

Do konkursu może zostać zgłoszona praca spełniająca łącznie następujące wymagania:

  • została opublikowana w języku polskim lub języku podstawowym dla danej dziedziny przez wydawnictwo działające na rynku krajowym;
  • została opublikowana w 2016 roku i jest to jej pierwsze wydanie;
  • jest pracą z zakresu nauk humanistycznych.

Zgodnie z regulaminem konkursu prace może zgłaszać m.in. podstawowa jednostka organizacyjna Uczelni (wydział). Wysokość nagrody fundowanej przez Uniwersytet Łódzki wynosi 50 000 zł.

W 2015 roku nagrodę przyznano prof. Janowi Strelauowi, za książkę „Różnice indywidualne. Historia – determinanty – zastosowania”, a w 2016 roku dr hab. Ewie Kołodziejczyk za pracę "Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza".

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie organizatora

Kontakt:
Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź 
tel. 42 635-40-14
e-mail: 
br@uni.lodz.pl


Biuro ds. Badań Naukowych:
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl

mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič i mgr Paweł Mazurek 
Rektorat, pokój 1303, tel. 81 537 51 22
mgr Joanna Górka
Rektorat, pokój 1303, tel 81 537 51 16

    Aktualności

    Data dodania
    10 kwietnia 2017