Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Warsztatowa SZTUKA DLA WSZYSTKICH Zanim niewidome dziecko zostanie dorosłym odbiorcą sztuki.

Termin i miejsce: 28-29 maja 2015 Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, ul. Racławickie 14

 Konferencja ma charakter otwarty, zapraszamy do udziału wszystkie osoby, które naukowo lub praktycznie są zainteresowane i aktywne w działaniach na rzecz osób 
z dysfunkcją wzroku. Zaproszenie do udziału w wydarzeniu jest skierowane do środowiska niewidomych, słabowidzących, tyflopedagogów, nauczycieli plastyki, szkół i uczelni artystycznych oraz środowisk muzealnych i galerii sztuki.

Większość działań mających na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niewidomych i słabowidzących koncentruje się na dostępie do informacji i edukacji. O ile podręczniki, książki, czy możliwość korzystania z Internetu, stały się dostępne, o tyle dziedziną, która nadal pozostaje na uboczu w edukacji osób niewidomych, jest sztuka.

Chociaż od kilku lat można zaobserwować pojawianie się interesujących inicjatyw takich jak audiodeskrypcja filmów i sztuk teatralnych oraz brajlowskie lub dźwiękowe opisy eksponatów muzealnych, wciąż zbyt mało uwagi poświęca się edukacji artystycznej.

Dotykowe, tworzone z różnych materiałów ilustracje w książkach, grafika dotykowa, zajęcia ułatwiające zrozumienie relacji między przedmiotem i rysunkiem, dostęp do  rzeźb i modeli pomników architektury, to tylko część niezbędnych elementów edukacji wyposażającej niewidome osoby w narzędzia poznawcze pozwalające na dający satysfakcję odbiór wytworów sztuki.

Naukowo-warsztatowa konferencja stawia sobie za cel przybliżenie uczestnikom wagi tego zagadnienia oraz skutecznych sposobów prowadzenia artystycznej edukacji niewidomych dzieci, młodzieży i dorosłych, a także możliwości i konieczności zaangażowania w nią różnych środowisk â nauczycieli plastyki, szkół i uczelni artystycznych oraz muzeów i galerii sztuki.

Szczegóły dotyczące warsztatów:

Oprócz wykładów zaproszonych specjalistów w dziedzinie percepcji dotykowej 
i udostępniania sztuki osobom niewidomym, konferencja przewiduje serię warsztatów dających praktyczne umiejętności:

- tworzenie książek z dotykowymi ilustracjami dla najmłodszych,

- projektowane i wykonanie grafiki dotykowej z wykorzystaniem różnych technik,

- nauczanie odczytywania i tworzenia wyczuwalnych dotykiem rysunków,

- tworzenie udźwiękowionej grafiki dotykowej na potrzeby edukacji szkolnej,

- najnowsze środki techniczne udostępniające niewidomym osobom muzea i galerie sztuki,

- praktyczne zajęcia z historii sztuki.

 

Organizator przedsięwzięcia:

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

- Katedra Tyflodydaktyki Języka Angielskiego i Komunikacji Alternatywnej

- Instytut Historii Sztuki
- Katedra Psychologii Eksperymentalnej,

 

Współorganizatorzy przedsięwzięcia:

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

- Wydział Artystyczny, Instytut Sztuk Pięknych

  • Muzeum Lubelskie w Lublinie

 

    Aktualności

    Data dodania
    25 maja 2015