Interpretacje i inspiracje dla edukacji artystycznej

Nakładem Wydawnictwa UMCS ukazała się publikacja przybliżająca projekt „Profesjonalizm w edukacji. Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Artystycznym UMCS”

 

Autorzy:

Anna MAZUR
Edukacja artystyczna – zadanie do wykonania czy radość tworzenia

Romuald TARASIUK
Wyobraźnia źródłem inspiracji i aktywności plastycznej. Aspekt psychologiczno-pedagogiczny 

Anna BARAŃSKA
Eksperymenty technologiczne jako stymulator kreatywności 

Anna BOGUSZEWSKA
Dekoracyjne techniki malarskie w doświadczaniu artystycznym z uczniami w wieku wczesnoszkolnym 

Barbara NIŚCIOR
Projekty artystyczno-edukacyjne jako metody aktywizacji młodzieży w wieku gimnazjalnym

Alicja SNOCH-PAWŁOWSKA
Wykorzystanie technik graficznych w warunkach pracowni szkolnych

Zbigniew STANUCH, Radosław SKÓRA
Rzeźba – kreacja przestrzeni 

Alicja KUPIEC
Ceramika 

Joanna POLAK
Techniki animacji filmowej w nauczaniu warsztatowym

Ewa NIESTOROWICZ
Ilustracja przestrzenna dla osób z dysfunkcją wzroku

Maria POLAKOWSKA-PROKOPIAK
Sztuka dialogu z naturą

    Aktualności

    Data dodania
    14 grudnia 2014