Informacja wyborcza

Wydziałowa Komisja Wyborcza na Wydziale Artystycznym informuje, że otwarte spotkanie wyborcze z kandydatami na stanowisko dziekana w kadencji 2016-2020 odbędzie się w środę 11 maja o godzinie 10:00 w sali nr 103 Instytutu Sztuk Pięknych.

Kalendarium wyborów, które zostały nam jeszcze do przeprowadzenia przedstawia się następująco:

11 maja /środa/, godz. 11:30, sala 103 ISP - wybór dziekana /wyboru dokonują elektorzy/


18  maja /środa/, godz. 10:00, sala 103 ISP - wybór prodziekanów /wyboru dokonują elektorzy/


18 maja /środa/, sala 113 ISP - wybór przedstawicieli do Senatu i Rady Wydziału

- godz. 11:00 - nauczyciele posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
- godz. 12:00 - nauczyciele posiadający tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy doktora,
- godz. 13:00 - pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi.


Krzysztof Bartnik - przewodniczący komisji wyborczej na Wydziale Artystycznym

 

    Aktualności

    Data dodania
    6 maja 2016