I Międzynarodowe Sympozjum Litograficzne w Lublinie

W związku z 220. rocznicą wynalezienia przez Alojza Senefeldera techniki chemigraficznej - litografii, Zakład Grafiki Projektowej i Litografii Instytutu Stuk Pięknych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie organizuje Międzynarodowe Sympozjum Litograficzne, które odbędzie się w dniach 25-27 października 2018 r.

Sympozjum będzie obejmowało:

  • wystawę główną z pracami uczestników i zaproszonych gości;
  • konferencję składającą się z referatów prezentowanych przez gości z ośrodków akademickich w Polsce i za granicą;
  • warsztaty ukazujące różne możliwości litografii jako techniki druku.

Częścią Sympozjum będzie również wystawa składająca się z prac studentów uczelni z Zagrzebia. W trakcie dyskusji organizatorzy wyrażają chęć przyjrzenia się kondycji litografii jako techniki grafiki warsztatowej, rozpoznania stanu obecnego w zakresie możliwości druku oraz wyzwań, które warunkują popularność tej metody w funkcji wypowiedzi artystycznej wśród wielu twórców.

Honorowy patronat nad Sympozjum objął Jego Magnificencja Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski.

Tematem wiodącym jest hasło „Litografia - możliwości i wyzwania”.

Organizatorzy wyrażają również nadzieję na integrację środowiska artystów zajmujących się drukiem płaskim (w tym także metod innych niż litografia).

Efektem końcowym październikowego spotkania będzie wydawnictwo monograficzne, prezentujące zarówno prace graficzne zaproszonych gości, jak i referaty uczestników Sympozjum.

Serdecznie zapraszamy!

 

Organizator Sympozjum:
prof. szt. plast. Piotr Lech

    Aktualności

    Data dodania
    14 czerwca 2018