I Międzynarodowe Sympozjum Litograficzne w Lublinie

W związku z 220 rocznicą wynalezienia przez Alojza Senefeldera techniki chemigraficznej - litografii, Zakład Grafiki Projektowej i Litografii Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie organizuje Międzynarodowe Sympozjum Litograficzne, które odbędzie się w dniach 25-27 października 2018 r.
Strona oficjalna sympozjum

Sympozjum będzie obejmowało:

  • wystawę główną z pracami uczestników i zaproszonych gości;
  • konferencję składającą się z referatów prezentowanych przez gości z ośrodków akademickich w Polsce i za granicą;
  • warsztaty ukazujące różne możliwości litografii jako techniki druku.

Częścią Sympozjum będzie również wystawa składająca się z prac studentów uczelni z Zagrzebia. W trakcie dyskusji organizatorzy wyrażają chęć przyjrzenia się kondycji litografii jako techniki grafiki warsztatowej, rozpoznania stanu obecnego w zakresie możliwości druku oraz wyzwań, które warunkują popularność tej metody w funkcji wypowiedzi artystycznej wśród wielu twórców.

Honorowy patronat nad Sympozjum objął Jego Magnificencja Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski.

Tematem wiodącym jest hasło „Litografia - możliwości i wyzwania”.

Organizatorzy wyrażają również nadzieję na integrację środowiska artystów zajmujących się drukiem płaskim (w tym także metod innych niż litografia).

Efektem końcowym październikowego spotkania będzie wydawnictwo monograficzne, prezentujące zarówno prace graficzne zaproszonych gości, jak i referaty uczestników Sympozjum.

Serdecznie zapraszamy!

 

Organizator Sympozjum:
prof. szt. plast. Piotr Lech

 

PROGRAM 1. Międzynarodowego Sympozjum Litograficznego:

 

1. MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM LITOGRAFICZNE W LUBLINIE

 

DZIEŃ PIERWSZY

25.10.2018

 

Wernisaż wystawy litografii studentów Akademii Sztuk Pięknych

w Zagrzebiu

Galeria Centrum Kultury I Sztuki Chińskiej He Shujfa UMCS

(Budynek Biblioteki Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11, III piętro)

godz. 18.00

 

DZIEŃ DRUGI

26.10.2018

Sala Kameralna Instytutu Muzyki, Wydział Artystyczny UMCS, ul. Al. Kraśnicka 2a

 

Uroczyste Rozpoczęcie 1. Międzynarodowego Sympozjum Litograficznego

w Lublinie — wystąpienie JM Rektora UMCS prof. dr hab. Stanisława

Michałowskiego

godz. 9.00-9.25

Prof. Piotr Lech, UMCS Lublin, Wydział Artystyczny

Okoliczności odnawiania lubelskiej Litografii

godz. 9.30-9.55

Dr Krzysztof Świętek, ASP Kraków, Wydział Grafiki

Symbiotyczny związek pomiędzy tradycyjną litografią, a nowymi zdobyczami

techniczno-technologicznymi

godz. 10.00-10.25

Prof. Piotr Panasiewicz, ASP Kraków, Wydział Grafiki

Litografia a współczesność

godz. 10.30-10.55

Dr Magdalena Uchman, UR Rzeszów, Wydział Sztuki

Płaskie przestrzenie druku

godz. 11.00-11.25

Prof. Piotr Gojowy, UMK Toruń

Zasłyszana historia litografii toruńskiej

godz. 12.00-12.25

PhD Admir Ganić, International Centre Of Graphic Art Ljubljana (MGLC)

Lithography on the International Centre of Graphic Art Ljubljana (MGLC)

godz. 13.00-13.25

(Przerwa kawowa, godz.13.30-14.00 - indywidualnie)

Prof. Zbigniew Gorlak, ASP Gdańsk, Wydział Grafiki

Pierścienie Czasu i Miejsca

godz. 13.30-13.55

Prof. Stefan Ficner, UA Poznań, Wydział Grafiki

List otwarty do uczestników sympozjum

godz. 14.00-14-25

Dr Magdalena Boffito, ASP Warszawa, Wydział Grafiki

Litografia jako palimpsest

godz. 14.30-14.55

Dr Tomasz Matczak, ASP Łódź, Wydział Grafiki

Ferrografia

godz. 15.00-15.25

Prof. Josip Baće ASP Zagrzeb

Kamień litograficzny

godz. 15.30-15.55

Prof. Mirosław Pawłowski, UA Poznań, Wydział Grafiki

Koegzystencja — Przyszłość Grafiki

godz. 16.00-16.25

Zakończenie części teoretycznej Sympozjum godz.17.10

Wernisaż wystawy głównej

Centrum Spotkania Kultur, Przestrzeń „ Ciche Kąty”, poziom +1,

godz.19.00

 

DZIEŃ TRZECI

27.10.2018

 

Warsztaty I Międzynarodowego Sympozjum Litograficznego w Lublinie

27.10.2018 r. - Instytut Sztuk Pięknych Al. Kraśnicka 2B

Zakład Grafiki Projektowej i Litografii - Pracownia Litografii (suterena)

Warsztaty litograficzne:

godz. 9.00 -9.45 mgr Kamila Bednarska

Możliwości wykorzystania blachy offsetowej w druku płaskim autooffset.

godz. 10.00- 10.45 prof. zwycz. Witold Warzywoda

Wykorzystanie techniki ossa-sepii w litografii barwnej na przykładach

własnej twórczości.

godz. 11.00 - 11.45

mgr Tomasz Malec Długopis jest prosty

dr Krzysztof Rukasz Powietrzna kreacja. Formowanie i korekcja obrazu

 

    Aktualności

    Data dodania
    25 października 2018