Finisaż wystawy System

16 Stycznia, w piątek o godzinie 18:00, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, ulica Gabriela Narutowicza 4

Na wystawie SYSTEM – Zbyněk Janáček, Lech Mazurek, Sławomir Plewko, Marek Sibinský pokazane zostały cztery postawy twórcze, dla których to jednym z najistotniejszych i zarazem wspólnym mianownikiem warsztatowego misterium jest grafika artystyczna. I jak to bywa w wypadku tej dyscypliny, najważniejsza jest matryca – rozumiana jako finalne założenie, koncepcja idei twórczej. Proces jej powstawiania odbywa się przy udziale komputera – dwójkowego systemu liczbowego, tzw. systemu binarnego, który jako matematyczna transkrypcja obrazu staje się punktem wyjścia dla odbitki – druku cyfrowego. Zresztą sam proces: dobór środków formalnych, podłoża drukarskiego, zamiana barwy na kolor, rodzaju użytego do druku pigmentu, formatu, sposobu ekspozycji, etc. stanowi pewien zbiór przepisów i reguł obowiązujących w grafice niezależnie od reprezentowanej ją techniki. Grafika narodziła się jako technika powielania obrazu i to jest jej kolejny wyróżnik. Wszystkie te cechy tworzą pewną spójną całość, swoisty SYSTEM rozumiany w tym wypadku jako percepcyjno-poznawcze formy obrazowania, w których to możemy wyodrębnić zespół lub zespoły elementów wzajemnie powiązanych.

W przestrzeni galeryjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w której prezentowana jest wystawa SYSTEM następuje swoiste „zderzenie”, czy raczej „skontrastowanie” dwóch form obrazowania – figuracji narracyjnej oraz abstrakcji geometrycznej. Każdy artysta poszukuje jakiejś osobistej zasady komplementarnej dla jego bytu w stosunku do otaczającego go świata. Poszukuje również konkretnych rozstrzygnięć artystycznych przynależnych do rzeczywistości w jakiej przyszło mu tworzyć. Tak jest i w tym konkretnym przypadku.

Sławomir Plewko
kurator wystawy

    Aktualności

    Data dodania
    14 stycznia 2015