Ciało, strój, biżuteria

Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza w dniach 20 - 21 października 2014 na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową Ciało, strój, biżuteria w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych XIX wieku związaną z obchodami siedemdziesięciolecia powstania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Ciało, strój, biżuteria:

 • jako przekaźnik sygnałów definiujących osobę i czas,
 • jako kod z zapisem wyrażającym idee, światopogląd, mody,
 • jako system znaków określających tożsamość polityczną, społeczną, kulturową.

 

Problem trzech odrębnych zagadnień: ciała, stroju, biżuterii połączyliśmy razem aby na tle przemian kulturowych, społecznych i politycznych burzliwego wieku XIX, śledzić nie tylko ich wygląd ale też zachodzące między nimi relacje, nadawane im znaczenia, wywołane skutki, pełnione funkcje w życiu prywatnym pojedynczych osób ale też w życiu  zbiorowości.

Projektowany plan konferencji obejmuje panel otwierający

oraz trzy panele szczegółowe poświęcone trzem tytułowy zagadnieniom:

ciała, stroju, biżuterii.

 

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych tą problematyką do prezentacji wyników badań, wymiany myśli i dyskusji.

 

Sekretarz konferencji:                                                                      Przewodnicząca konferencji

 dr Barbara Niścior                                                                            dr hab. Ewa Letkiewicz

 

 • Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia
  i odesłanie jej do dnia 30 sierpnia 2014 roku na adres: ewaletkiewicz@wp.pl
 • Razem z kartą zgłoszenia prosimy przesyłać krótkie streszczenie wystąpienia (około 1200 znaków). Wystąpienia Prelegentów przewidywane są na 20 minut.
 • Opłata konferencyjna wynosi 200 zł. Mieści się w niej druk materiałów z konferencji, poczęstunek w trakcie przerw, kolacja w pierwszym dniu obrad. Opłatę prosimy przesyłać na konto:

      Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

            95 1140 1094 0000 2905 1600 1129 - mBANK S.A. O/Lublin

            z dopiskiem "Ciało, strój, biżuteria".

 

 • Szczegółowy program konferencji oraz dalsze informacje zostaną przesłane Prelegentom we wrześniu.

 

  Aktualności

  Data dodania
  14 października 2014