Absolutoria 2018 - spotkanie dla starostów i samorządów 28.02.

Fundacja Absolwentów UMCS serdecznie zaprasza starostów ostatnich lat studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (studia stacjonarne i niestacjonarne, I-ego i II-ego stopnia oraz jednolite magisterskie) oraz przedstawicieli samorządów wydziałowych na spotkanie dotyczące organizacji uroczystego zakończenia studiów pod nazwą „Absolutoria UMCS 2018”.

Udział w spotkaniu weźmie Pani Prorektor ds. Studenckich,  prof. Urszula Bobryk, która objęła patronat nad uroczystościami absolutoryjnymi UMCS.

Spotkanie odbędzie się w środę , 28 lutego 2018 r. o godzinie 14.00 w sali Rady Wydziału Humanistycznego (Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A, Lublin).

Szczegółowe informacje dotyczące Absolutoriów na stronie FA UMCS www.faumcs.pl 

 

    Aktualności

    Data dodania
    21 lutego 2018