13.02.2023 r. ECOTECH-COMPLEX Seminar „Dlaczego najlepsze badania podstawowe nie wykluczają badań aplikacyjnych: przykłady w CERN”

Zapraszamy serdecznie na najbliższe ECOTECH-COMPLEX Seminar. Where Research Meets Applications

pt. „Dlaczego najlepsze badania podstawowe nie wykluczają badań aplikacyjnych: przykłady w CERN”

Seminarium prowadzi Prof. dr Magdalena Kowalska, Senior Researcher at CERN

Laureatka ERC Starting Grant (applying beta-detected NMR to liquid samples relavant in biology) oraz ERC Consolidator Grant (detailed structure of unstable nuclei).

Poniedziałek, 13 lutego 2023 r. w godzinach: 14:00-15:30

Rejestracja za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Kontakt w sprawie organizacji wydarzenia:

Organizator: Centrum ECOTECH-COMPLEX UMCS

ecotech@umcs.pl

Prof. Magdalena Kowalska

Za namową mentora od czasu szkoły podstawowej, prof. Wojciecha Nawrocika, zgłosiła się do realizacji pracy magisterskiej pod opieka profesora Naskręckiego, który zdaniem prof. Nawrocika był „tak samo pełen energii i entuzjazmu” jak ona sama. Dzięki współpracy naukowej prof. Naskręckiego z ośrodkami we Francji miała okazję realizować badania do pracy magisterskiej w Uniwersytecie w Lille. Staż letni w CERN i pobyt w Lille przekonały ją, że praca w ośrodku, w którym współpracują naukowcy z różnych dziedzin i kultur to jest właśnie coś dla niej. W ten sposób, od czasu doktoratu na Uniwersytecie w Moguncji, po pozycję profesora na Uniwersytecie Genewskim, związała się naukowo z eksperymentami w CERN. Zajmuje się badaniami podstawowymi z użyciem krótko-żyjących jąder atomowych. Od 2015 roku, w ramach pierwszego grantu ERC, rozszerza ich zastosowanie do dziedzin chemii i biologii, także we współpracy z fizykami z Polski. Rozpoczyna też poszukiwania „Nowej Fizyki” w lustrzanych rozpadach beta.

W fizyce i poza fizyką próbuje pozostać tak samo pełna energii i entuzjazmu, jak promotor jej pracy magisterskiej.

ECOTECH-COMPLEX Seminar / Poniedziałek 13.02.2023 - TRANSMISJA LIVE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym niżej zakresie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 20-031 Lublin w celu wzięcia udziału w seminarium organizowanym przez Centrum ECOTECH-COMPLEX w dniu 13.02.2023 r. oraz otrzymania powiadomienia o terminach kolejnych seminariów z cyklu.

Upłynął termin przyjmowania zgłoszeń

    Aktualności

    Data dodania
    7 lutego 2023