ECOTECH-COMPLEX Seminar / Poniedziałek 13.02.2023 - TRANSMISJA LIVE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym niżej zakresie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 20-031 Lublin w celu wzięcia udziału w seminarium organizowanym przez Centrum ECOTECH-COMPLEX w dniu 13.02.2023 r. oraz otrzymania powiadomienia o terminach kolejnych seminariów z cyklu.

Upłynął termin przyjmowania zgłoszeń