Z całego serca wszyscy razem: Żegnamy Was!

W dn. 29.06 w siedzibie CNiCJO pożegnaliśmy odchodzących na emeryturę Państwa: mgr Annę Sudrawską , mgr Hannę Jasińską oraz mgra Lecha Krzemińskiego.

Wszyscy Państwo to wieloletni, zasłużeni pracownicy dydaktyczni naszego Centrum, wielokrotnie nagradzani za sumienną pracę oraz osiągnięcia zawodowe. Do chwili obecnej pełnią funkcję Koordynatorów Wydziałowych

Składamy Państwu życzenia wielu lat w zdrowiu oraz radosnych chwil.

Pracownicy CNiCJO  

Zdjęcia: I. Filip, A. Jaworska, M. Mościcka

    Wydarzenia

    Data dodania
    30 czerwca 2017