Wybory uzupełniające przedstawiciela w Senacie UMCS

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora i tytułem zawodowym z jednostek ogólnouczelnianych, że w dniu 17 listopada 2017 r. (piątek) o godz. 11.00 w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji odbędą się wybory uzupełniające przedstawiciela w Senacie UMCS w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (ze stopniem naukowym doktora i tytułem zawodowym) z jednostek ogólnouczelnianych.

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą na zebraniu wyborczym.

Zgłoszenia kandydata może dokonać osoba posiadająca czynne prawo wyborcze (zatrudniona w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy). Kandydat powinien posiadać bierne prawo wyborcze (osoba zatrudniona w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, która w dniu wyborów nie ukończyła sześćdziesiątego siódmego roku życia) i wyrazić zgodę na kandydowanie.

Uczelniana Komisja Wyborcza

    Wydarzenia

    Data dodania
    14 listopada 2017