Współpraca z Wydziałem Politologii. International Relations.

W roku akad.2015/2016 na Wydziale Politologii wprowadzony został nowy kierunek pod nazwą International Relations.

W roku akad.2015/2016 na Wydziale Politologii wprowadzony został nowy kierunek  pod nazwą International Relations. Są to studia magisterskie drugiego stopnia w języku angielskim dla studentów z Polski i zagranicy.

W trakcie rekrutacji powołany został Zespół ds Weryfikacji Poziomu Językowego w skład którego weszli m.in. przedstawiciele CNiCJO: mgr Paweł Staniewski i mgr  Tomasz Trautman.

Zespół przeprowadził rozmowy w jęz. angielskim z kandydatami na studia International Relations z wykorzystaniem Skype’a .

Z ramienia Wydziału Politologii działania koordynowała p. Dr Ewelina Panas.

    Wydarzenia

    Data dodania
    30 października 2015