WAŻNE! Egzamin TOEIC 25.09.2019 - informacje dla zdających

Egzamin TELC 25 września 2019r.

Czas egzaminu 9.30 – 12.45

Miejsce: Aula 3 (1 piętro) na Wydziale Ekonomicznym UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5  (budynek Rektoratu)

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz z instrukcją Examinee Handbook (Podręcznik kandydata) dostępną w linku poniżej oraz na naszej stronie:

https://www.umcs.pl/pl/toeic.htm

Znajdą tam Państwo szczegółowy opis procedur związanych z administracją sesji (w tym wymóg dostarczenia zdjęcia w wersji elektronicznej w określonym formacie) oraz wymaganych dokumentów tożsamości. Znajomość tych procedur jest obowiązkowa dla osób zdających egzamin TOEIC.

W celu dopuszczenia do egzaminu będą Państwo proszeni o przedstawienie autentycznego i ważnego dowodu tożsamości z aktualnym zdjęciem i podpisem. Uznawane są:

- Dowód tożsamości lub paszport dla obywateli Unii Europejskiej;

- Paszport - dla kandydatów spoza Unii Europejskiej (ważne: karty pobytu nie są respektowane);

- Prawo jazdy lub książeczka wojskowa dla kandydatów biorących udział w sesji w swoim kraju (polskie prawo jazdy jest respektowane tylko w przypadku zdających biorących udział w sesji w Polsce)

Na podany przez Państwa przy rejestracji adres mailowy ETS Global prześle kandydatowi formularz ADMISSION FORM, który należy wydrukować i przynieść ze sobą na egzamin. FORMULARZA NIE NALEŻY PODPISYWAĆ.  W związku z powyższym prosimy o regularne sprawdzanie swoich skrzynek mailowych.

Proszeni są też Państwo o przyniesienie na egzamin jednego lub więcej ołówków HB lub 2B (ołówki nie spełniające wymogów nie są akceptowalne) oraz (tradycyjnej, nie automatycznej) gumki do ścierania.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Sekretariatem CNiCJO pod adresem: cnc@poczta.umcs.lublin.pl

    Wydarzenia

    Autor
    Dorota Gibka
    Data dodania
    17 września 2019