Warsztaty językowe w Uniwersytecie Dziecięcym UMCS

Warsztaty językowe zorganizowane przez CNiCJO w ramach współpracy z Uniwersytetem Dziecięcym

Dnia 28.11.2018 r. w ramach wycieczek naukowych organizowanych przez Uniwersytet Dziecięcy   przy UMCS  z cyklu „I Ty możesz zostać Skłodowską”, CNiCJO zorganizowało dwa warsztaty językowe dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej.

Warsztat z języka angielskiego pt. „Flying to Dublin” przeprowadziła Pani mgr Marta Slavik. 23 uczniów  zapoznało się ze słownictwem związanym z podróżowaniem samolotem, procedurami obowiązującymi na lotnisku i aktywnie uczestniczyło w zajęciach pod kierunkiem lektora.

Warsztat z języka niemieckiego  pt.  „Der Nikolaus kommt bald!” przeprowadził Pan mgr Kamil Zięba. 21 uczniów  mogło sprawdzić swoją wiedzę leksykalno-gramatyczną i zapoznać się z niemieckimi tradycjami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia.

Warsztaty zostały bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników i nauczycieli, którzy także wzięli     w nich udział. CNiCJO, aktywnie włączając się we wszelkie projekty uniwersyteckie, bardzo ceni sobie udział w działaniach inicjowanych przez Uniwersytet Dziecięcy i deklaruje dalszą współpracę.

    Wydarzenia

    Data dodania
    29 listopada 2018