Warsztaty językowe "Tolerancja - wygląd, emocje, uczucia"

Fot. Łukasz Chmielik

W dniu 28 stycznia 2019 r. w ramach współpracy z Uniwersytetem Dziecięcym UMCS  w budynku Biblioteki Głównej naszego Uniwersytetu odbyły się  warsztaty językowe pt. "Tolerancja- wygląd, emocje, uczucia" poprowadzone przez mgr Kamila Ziębę, lektora języka niemieckiego zatrudnionego w CNiCJO. Warsztaty poświęcone były zagadnieniom tolerancji, równości oraz wyglądu zewnętrznego, czyli kwestiom, z którymi uczniowie mają styczność na co dzień.               

W warsztatach uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie, a także dwie gimnazjalistki z Gimnazjum nr 3 tegoż Zespołu Szkół. Grupie uczniów towarzyszyli ich opiekunowie - pani Małgorzata Chudzicka, pan Piotr Solecki i pan Łukasz Chmielik.

Uczniowie biorący udział w warsztatach pracowali w 3 grupach. Zadania były podzielone na część leksykalną, w której uczniowie analizowali przymiotniki, czasowniki oraz zwroty poświęcone tematyce zajęć oraz część gramatyczną, w której sami mogli budować zdania poprzez dokonywanie opisu samych siebie oraz kolegów.

Zgodnie z ustalonymi wcześniej zasadami, zwycięska grupa otrzymała nagrodę w postaci oceny bardzo dobrej z języka niemieckiego. 

Warsztaty spotkały się z dużym uznaniem zarówno ze strony uczniów jak i ich opiekunów. Panu Kamilowi serdecznie dziękujemy i kolejny raz gratulujemy sukcesów w pracy z młodzieżą.

Zdjęcia Ł. Chmielik

    Wydarzenia

    Data dodania
    8 lutego 2019