Warsztat Metodyczny 24.11.2018

W dniu 24.11.2018 r. w CNiCJO UMCS odbył się warsztat metodyczny pt. "Understanding ourselves as teachers better and understanding our classroom better”, zorganizowany z inicjatywy Pani Anny Rogalewicz - Gałuckiej ze stowarzyszenia IATEFL, z którą w zakresie organizacji egzaminów TELC i szkoleń nauczycieli Centrum współpracuje od lat.

fot. M. Stafińska

Współorganizatorem warsztatu była Pani Wioletta Kościukiewicz z organizacji SOL. Szkolenie metodyczne poprowadził Mark Andrews, wieloletni doświadczony trener nauczycieli języka angielskiego w krajach Europy Środkowej i Wielkiej Brytanii, organizator  wielu kursów, konferencji  językowych i  warsztatów metodycznych,  a także autor podręcznika do nauki języka angielskiego „Zoom In”.

W dwugodzinnym szkoleniu uczestniczyło 24  lektorów języka angielskiego. Warsztat był  okazją do wymiany doświadczeń zawodowych,  omówienia  wyzwań związanych  z nauczaniem języka angielskiego i dyskusji .

Planowane są kolejne  spotkania i warsztaty metodyczne z udziałem przedstawicieli organizacji IATEFL i SOL.

Galeria mediów M. Stafińska

    Wydarzenia

    Data dodania
    25 listopada 2018