V Forum Uniwersyteckich Ośrodków Nauczania Języków Obcych

Dnia 27.05.22 odbyło się na Uniwersytecie Gdańskim V Forum Uniwersyteckich Ośrodków Nauczania Języków Obcych, w którym uczestniczyła delegacja Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS reprezentowane przez niżej podpisanych.

Było to pierwsze po kilku latach pandemicznych spotkanie na żywo. Obecni byli przedstawiciele większości polskich uniwersytetów państwowych (Toruń, Wrocław, Kraków, Warszawa, Olsztyn, Katowice, Łódź, Rzeszów, Poznań i Lublin). Spotkanie zostało zorganizowane przez Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego.

Program Forum obejmował przedstawienie jednostek z poszczególnych ośrodków, współpracę z otoczeniem gospodarczym, omówienie lektoratów dla studentów z niepełnosprawnościami, ścieżkę zawodową lektorów oraz nauczanie w czasie pandemii – przedstawienie pierwszych wyników badań z ankiety UG (wyniki tych badań, o udział w których lektorzy i studenci UMCS również byli poproszeni) przedstawimy w późniejszym komunikacie.

Po otwarciu Konferencji przez mgr Alinę Swebocką, Dyrektora CJO UG i Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia UG, prof. dr hab. Alfreda Kłonczyńskiego rozpoczęliśmy obrady. Pierwszym punktem była ‘autoprezentacja’ poszczególnych ośrodków. Struktura i główne kierunki działania na różnych uniwersytetach są podobne, jednak okazało się, że jesteśmy tacy sami ale jednak bardzo różni.
Reasumując należy stwierdzić, że takie spotkania ‘struktur poziomych’ są bardzo potrzebne i było to wyraźnie widoczne już  podczas pierwszego punktu programu, czyli prezentacji ośrodków nauczania języków obcych, która to część przeciągnęła się do nieplanowanych ponad dwóch godzin.
Jednakże, nie ma tego złego… i postanowiliśmy kontynuować nasze spotkania zarówno online i in-person w przyszłości.

Na zakończenie Forum odbył się warsztat psychologiczny ‘Kwartet lidera’ przeprowadzony przez Pana Bartłomieja Janiaka z Pearson, trenera w zakresie zwinności emocjonalnej, wypalenia zawodowego, stresu, odporności zarządzania zmianą.Jednym z punktów warsztatów, który warto tu przytoczyć, to ‘Sittingis the new smoking’ – więc w czasach pandemicznych i post-pandemicznych (oby!!!), a w zasadzie nigdy nie zaszkodzi (za Panem Bartłomiejem):

- tańcz dwie minuty dziennie (może być solo przed lustrem lub obok)
- przeczytaj jeden rozdział dobrej książki albo interesujący cię artykuł
- podziękuj komuś (sms, telefon, email, albo ‘na misia’)
- posłuchaj ciszy przez jedną minutę (raczej nie w pozycji horyzontalnej)
- nie śpiesz się rano; jeśli zawsze się śpieszysz, złam tę rutynę


Po zakończeniu Forum, w sobotę, dzięki zaproszeniu prof. dr hab. Artura Blaima i dr hab. Ludmiły Gruszewskiej Blaim, prof. UG, kiedyś naukowców UMCS, a obecnie UG, przyjaciół i nauczycieli wielu z nas, uczestniczyliśmy w koncercie na zakończenie międzynarodowej konferencji naukowej ‘Inspiracja, dialog, polemika’, poświęconej profesorowi Jerzemu Limonowi, niedawno zmarłemu twórcy Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku i wybitnej postaci świata kultury i nauki.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Limon

Zachęcamy wszystkich, a szczególnie anglistów, podczas najbliższej wizyty w Gdańsku lub okolicach, do odwiedzenia tego Teatru, a na razie podajemy adres strony:
https://teatrszekspirowski.pl/

Piotr Kaczmarzyk, Agnieszka Różycka

I na koniec cytat, który, mamy nadzieję, zachęci Państwa dalszej lektury:

 

    Wydarzenia

    Data dodania
    1 czerwca 2022