Szkolenie dla lektorów „Why does communication fail - in any language?”

fot. K. Zalewska

W dniu 24/09/2019r. odbyło się szkolenie dla lektorów CNiCJO przeprowadzone przez dra Grzegorza Śpiewaka, znanego i cenionego wykładowcy języka angielskiego, konsultanta ds. projektów akademickich, autora i recenzenta materiałów dydaktycznych i naczelnego doradcy metodycznego wydawnictwa Macmillan Education na Europę Centralną  i Wschodnią. Szkolenie zatytułowane „Why does communication fail - in any language” skupiło się na przedstawieniu zagadnienia  Mediation, 6 kompetencji językowej definiowanej przez CEFR jako przekaz/proces komunikacyjny realizowany przy pomocy języka, zastosowanie odpowiednich struktur językowych i wykreowanie sytuacji wzajemnego wielopłaszczyznowego porozumienia. Na szkoleniu przedstawiono praktyczne wskazówki ilustrujące użycie mediacji w procesie nauczania języka obcego.

Obecny na szkoleniu  pan Grzegorz Gębala, reprezentant wydawnictwa Macmillan Education,  przedstawił uczestnikom szkolenia nowy podręcznik do nauki języka angielskiego Language Hub.

W  szkoleniu wzięły udział władze CNiCJO, a także liczne grono lektorów.

Galeria mediów

    Wydarzenia

    Data dodania
    24 września 2019