Seminarium w Palma de Mallorca 6 – 8 X 2014

W dniach 6 – 8 X 2014 nasza koleżanka, Renata Łukiewicz-Kostro, od niedawna pełniąca funkcję koordynatora ds. projektów unijnych z ramienia CNiCJO UMCS, uczestniczyła w międzynarodowym seminarium unijnym nt. „Dialog społeczny w nowym konstrukcie społecznym”, które odbyło się w Palma de Mallorca.

Tematy seminarium dotyczyły, m.in. ubóstwa i wykluczenia społecznego, skutecznego zaangażowania partnerów społecznych w rozwiązywanie tychże problemów, polityki pracy w wybranych krajach europejskich, nowego ekonomicznego i społecznego horyzontu w Unii Europejskiej itp. Nasza koleżanka przedstawiła anglojęzyczną, multimedialną  prezentację nt. nowego społecznego horyzontu w Polsce na tle innych krajów europejskich

Więcej zdjęć tutaj:

    Wydarzenia

    Autor
    Renata Łukiewicz-Kostro
    Data dodania
    10 października 2014