Seminaria międzynarodowe

Informacja

Nasza koleżanka, mgr Renata Łukiewicz-Kostro (anglistka) od wielu lat bierze udział w międzynarodowych seminariach w ramach projektów europejskich nt. rynku pracy, sytuacji osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, migrantów i emigrantów, równowagi między życiem prywatnym a zawodowym, dialogu społecznego, sytuacji osób młodych na terenie Unii Europejskiej, kształtowania instytucji edukacyjnych pod kątem szans zawodowych itp.

Dotychczas brała udział w takich seminariach, m.in. na Malcie, Cyprze, Majorce, we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Estonii, Luksemburgu, Belgii, Polsce. Praca ta polega na raportowaniu o sytuacji w Polsce, mentorowaniu dyskusji panelowych, udziale w ewaluacji seminarium, udziale w grupach roboczych. Każdorazowo oficjalnie występuje jako pracownik UMCS i przewodnicząca koła Solidarności.

    Wydarzenia

    Autor
    Renata Łukiewicz-Kostro
    Data dodania
    18 grudnia 2014