Relacja: Do you speak English?

Fot. Maciej Przysucha

Nie ulega wątpliwości, że język angielski jest obecnie jednym z najpopularniejszych języków, używanych na świecie. Swoje umiejętności lingwistyczne mogli sprawdzić uczestnicy Wielkiego Testu Języka Angielskiego "Challenge Accepted", który odbył się 3 czerwca 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Zainteresowanie konkursem przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów - limit miejsc został wypełniony przed zakończeniem terminu rejestracji zgłoszeń! W teście udział wzięło kilkaset osób, wśród których znaleźli się studenci uczelni wyższych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, mieszkańcy Lublina i województwa lubelskiego.

Laureatami pierwszej edycji konkursu zostali: Adam Górka (I miejsce), Katarzyna Nowicka (II miejsce) i Jarosław Olejniczak (III miejsce).

Test składał się z etapu pisemnego, polegającego na rozwiązaniu 120 pytań zamkniętych (jednokrotnego wyboru), sprawdzających znajomość języka angielskiego (minimum na poziomie B2/C1) oraz wiedzę na temat kultury krajów anglosaskich.

To pierwsza i największa tego typu inicjatywa w województwie lubelskim. Jej organizatorami było Centrum Promocji UMCS oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS.


Wiadomość oryginalna i relacja filmowa na stronie: http://www.umcs.pl/pl/tv-umcs-aktualnosci,8227,relacja-do-you-speak-english,36936.chtm

    Wydarzenia

    Data dodania
    1 lipca 2016