Przyszłość nauczania języków obcych na uczelniach wyższych

W dn. 27.06.2015 w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja nt “Przyszłość nauczania języków obcych na uczelniach wyższych” zorganizowana przez wydawnictwa Macmillan i Person, a także Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w ramach obchodów 90-lecia uczelni.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele uniwersytetów i szkół wyższych z całej Polski, w tym mgr Iwona Filip oraz mgr Tomasz Trautman reprezentujący CNiCJO UMCS.

Konferencja podzielona została na prezentacje dla lektorów różnych języków, m.in. angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego oraz francuskiego. Tematyka prezentacji obejmowała takie zagadnienia jak adaptacja uczelni wyższych do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, rosnące znaczenie nauczania języka specjalistycznego na lektoratach, dostosowania lektoratów do rynku pracy oraz potrzeb studentów, jak również zastosowanie nowych metod nauczania. Wśród prezenterów znależli się metodycy nauczania języka oraz autorzy książek Jeremy Harmer i Russell Stannard z W.Brytanii.

W trakcie konferencji miała również miejsce debata z udziałem przedstawiciela władz UEK w Krakowie, kierownictwa SJO UEK oraz lektorów z uczelni z całego kraju, podczas której omawiane były najistotniejsze problemy nauczania jęz. obcych na uczelniach, takie jak dostosowanie programów nauczania do egzaminów na poziomie B2 na studiach licencjackich, B2+ na magisterskich, niewystarczająca liczba godzin na lektoratach, nauczanie drugiego jęz. obcego czy też nadmierna liczebność słuchaczy w grupach językowych utrudniająca skuteczność kształcenia.

Zdjęcia z konferencji tutaj:

    Wydarzenia

    Data dodania
    27 sierpnia 2015