Projekt "Kompetencje przyszłości”

Unique Szkoła Języków Obcych we współpracy z Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS zrealizowała projekt "Kompetencje przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu POKL.09.06.02-06-024/12.

Projekt, realizowany w okresie od od 01.05.2013 r. do 31.12.2014 r., adresowany był do osób dorosłych w wieku od 18 do 64 lat, zamieszkałych w powiecie opolskim i posiadających co najwyżej średnie wykształcenie.

Istotą uczestniczenia w projekcie była m. in. możliwość przystąpienia do egzaminów TELC z języka angielskiego oraz niemieckiego.

Więcej informacji

    Wydarzenia

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    5 stycznia 2015