Próbny egzamin TELC Business na WE

Fot. K. Siedlaczek

W ostatnią sobotę, 11 stycznia 2020r., odbyły się na Wydziale Ekonomicznym dwa próbne egzaminy dual - Telc Business English na poziomach B1/B2 i B2/C1.

Pomimo wczesnej pory 61 studentów przyszło sprawdzić swoje umiejętności językowe. Egzamin Telc Business English B2/C1 rozpoczął się punktualnie o 8.00 (brało w nim udział 46 osób), Telc Business English B1/B2 o 8.45 (15 studentów).

Próbne egzaminy z języka biznesu są doskonałą okazją, by sprawdzić swoje możliwości językowe przed prawdziwymi egzaminami, które odbędą się 7 i 8 marca 2020.

Egzaminy poprowadziła Koordynator ds. Języków Obcych na WE mgr Kazimiera Siedlaczek wraz innymi lektorami CNiCJO: mgr Agnieszką Różycką, mgr Agnieszką Kwit, mgr Bożeną Pochodyłą i mgr Barbarą Ziębą.

O bardzo dobre nagłośnienie auli nr III zadbał pan Michał Caban.

    Wydarzenia

    Data dodania
    14 stycznia 2020