Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy. KUL 22-24.06. 2015

Konferencja naukowa „Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy”. Katolicki Uniwersytet Lubelski

W dniach 22-24 czerwca 2015r na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się konferencja naukowa nt. „Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy”. Nasza wykładowczyni języka angielskiego, Renata Łukiewicz-Kostro, uczestniczyła w tym wydarzeniu. Poruszano tematy, m.in. polityki językowej i programów nauczania; kształcenia językowego wobec potrzeb rynku pracy; technik i narzędzi procesu dydaktycznego; NOWYCH TENDENCJI W NAUCZANIU JĘZYKÓW SPECJALISTYCZNYCH, pośród których bardzo mocno wybrzmiała metoda warsztatowo-projektowa, techniki kreatywnego myślenia w dydaktyce języka specjalistycznego, komunikacja interkulturowa  i inteligencja kulturowa np. w uczelniach ekonomicznych (sic!) itp. Można skonstatować, że obok już okrzepłej na rynku oferty kursów standaryzowanych i certyfikacji rodzi się i nawet mocno przebija potrzeba na kursy „szyte na miarę”, autorskie, innowacyjne , nowatorskie, interdyscyplinarne, opracowywane zespołowo i realizowane zespołowo w odpowiedzi na zindywidualizowane potrzeby odbiorcy, instytutu, wydziału., tak bardzo cenione w projektach unijnych.

    Wydarzenia

    Autor
    Renata Łukiewicz-Kostro
    Data dodania
    29 czerwca 2015