Międzynarodowe seminarium w Brukseli, 21 – 24.09.2015

Reprezentacja CNiCJO UMCS na międzynarodowym seminarium w Brukseli.

Starszy wykładowca języka angielskiego w CNiCJO, mgr Renata Łukiewicz-Kostro, w dniach 21 – 24.09.2015 przebywała na zaproszenie belgijskiej organizacji ds. rynku pracy na międzynarodowym seminarium odbywającym się w Brukseli pod auspicjami Komisji Europejskiej. Temat obrad brzmiał: „Importance and role of social dialogue in equal opportunities matters”. Nasza koleżanka reprezentowała nasz kraj jako jedyna z Polski pośród przedstawicieli innych krajów europejskich i przedstawiła raport na temat sytuacji w naszym kraju w omawianym obszarze. Już teraz otrzymała zaproszenie na kolejne seminarium o podobnym charakterze, które odbywać się będzie w przyszłym roku, tym razem w Madrycie.

    Wydarzenia

    Autor
    Renata Łukiewicz-Kostro
    Data dodania
    29 września 2015