Konkurs na hasło reklamowe

więcej:

Konkurs na hasło reklamowe promujące
KURSY JĘZYKOWE UMCS
oferowane przez Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS

WYNIKI KONKURSU

Do Konkursu na hasło promujące Kursy Językowe UMCS zgłoszono 157 propozycji haseł, z czego 151 spełniło wymogi formalne zawarte w Regulaminie Konkursu.

Podczas posiedzenia w dniu 20 maja 2015 r. Komisja Konkursowa w składzie:

  • Prof. Barbara Hlibowicka-Węglarz, Prorektor ds. Kształcenia UMCS
  • Mgr Małgorzata Chmielewska, Dyrektor Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS
  • Mgr Marcin Gołębiowski, Dyrektor Centrum Promocji UMCS

zakończyła konkurs bez dokonywania wyboru zwycięskiego hasła. Jednocześnie postanowiono przyznaniu wyróżnień czterem osobom, do których zostały wysłane już maile z tą informacją.

INFORMACJE O KONKURSIE

Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS oraz Centrum Promocji ogłaszają Konkurs na hasło reklamowe promujące KURSY JĘZYKOWE UMCS, skierowany do studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz pracowników UMCS.

Hasło to zostanie wykorzystane w kampanii promocyjnej Kursów. Powinno w pozytywny sposób podkreślać wyjątkowość oferty CNiCJO UMCS, z naciskiem na akademicki charakter oferty i / lub na przydatność zdobytych kwalifikacji językowych w karierze zawodowej. Hasło powinna cechować zwięzłość, oryginalność i dynamiczne brzmienie.

Do wygrania: kurs oraz międzynarodowy egzamin z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 wybrane z oferowanych przez nasze Centrum, pod warunkiem zgłoszenia się na daną edycję co najmniej 10 kandydatów / słuchaczy (przy czym kurs i egzamin nie muszą dotyczyć tego samego zakresu /może być inny kurs oraz inny egzamin/) oraz paka gadżetów UMCS.

Zgłoszenia należy przesłać na adres: konkurs.umcs@umcs.pl do 10 maja 2015 r.

Prawidłowe zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać:

hasło (lub hasła) w języku polskim promujące Kursy Językowe prowadzone w CentrumNauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS,
dane kontaktowe uczestnika (imię, nazwisko, kierunek i rok studiów w przypadku studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych / jednostkę zatrudnienia w przypadku pracowników, numer telefonu, adres e-mail).

Wyboru najlepszego hasła dokona Komisja Konkursowa. 

    Wydarzenia

    Data dodania
    10 maja 2015