KONFERENCJA Z OKAZJI 40-LECIA PROGRAMU TOEIC

W dniu 25 października w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja zorganizowana przez firmę ETS (Educational Testing Service), na której świętowano 40-lecie jej sztandarowego programu TOEIC. Wprowadzony w 1979 roku, miał on na celu dokonywanie pomiaru poziomu umiejętności komunikacyjnych języka angielskiego w miejscu pracy. Obecnie testy TOEIC są wykorzystywane na całym świecie jako narzędzie pomiaru kompetencji językowych.

Obchody jubileuszowe rozpoczęły się od konferencji, w której uczestniczyli liczni przedstawiciele instytucji współpracujących z ETS, pochodzący nie tylko z Polski, ale również z Rosji, Białorusi, Węgier, Albanii, a nawet Kazachstanu.

W tym ważnym dla organizacji ETS wydarzeniu nasze Centrum reprezentowały: Magdalena Stafińska, Maja Mościcka oraz Aneta Jaworska.

Konferencja została zainaugurowana mowami powitalnymi, które wygłosili: pani Tamara Babaian Associate Director Business Expansion, ETS Global, pan Bixa Aliu  Deputy Chief of Mission, U.S. Embassy oraz pan Jeremie Rossignol, Managing Director, ETS Global.

Po części powitalnej nastąpiła seria prezentacji, w których poruszano następujące tematy:

 

 • Internacjonalizacja i przyszłość instytucji edukacyjnych – Gerben van Lent, Executive Director Strategy and Business Growth, ETS Global,

 

 • Programy TOEIC i TOEFL – aktualne informacje – Daniela Muresan, Senior Product and Pedagogical Expert, ETS Global,

 

 • Odkrycia w dziedzinie języka angielskiego – kompletny zestaw rozwiązań w nauce języka angielskiego– Piotr Banasiak, Key Account Manager, ETS Global,

 

 • Od szkoły do pracy: scenariusze komunikacji w języku angielskim w środowisku pracy- Daniela Muresan, Senior Product and Pedagogical Expert, ETS Global,

 

 • Kluczowe inicjatywy marketingowe służące promocji testów ETS- Dorota Sierpień, Key Account Manager Academic Sector, ETS Global.

 

Niezwykle ciekawym punktem konferencji okazała się część, w której wybrani przedstawicieli szkół, uniwersytetów oraz sektora biznesowego współpracujący z ETS mieli możliwość pochwalenia się swoimi sukcesami we wdrażaniu testów TOEIC. Ponieważ była to konferencja międzynarodowa, uczestnicy mieli unikatową szansę poznania doświadczeń nie tylko naszych polskich kolegów i koleżanek, ale również przedstawicieli z Rosji czy Kazachstanu.

Równie interesującym punktem programu był panel dyskusyjny zatytułowany: Potrzeby i trendy w testowaniu poziomu znajomości języka angielskiego. Na tym polu aktywny udział wzięli przedstawiciele kadry zarządzającej ETS oraz goście z Węgier, Białorusi i Rosji.

Konferencję podsumowała pani Tamara Babaian, Associate Director Business Expansion, ETS Global.

Po części oficjalnej nastąpił moment celebracji jubileuszu 40-lecia sztandarowego programu TOEIC, w którym główną atrakcją był wjazd urodzinowego tortu z płonącymi świeczkami. Był to niezwykle cenny czas, który uczestnicy poświecili na kuluarowe rozmowy, budowanie relacji i wymianę doświadczeń zawodowych.

Następnego dnia odbyły się intensywne warsztaty, które poprowadziła pani Daniela Muresan, Senior Product and Pedagogical Expert, ETS Global. Szkolenie to obejmowało praktyczne aspekty przygotowania studentów do sekcji listening i reading testu TOEIC oraz dokładne wyjaśnienie zmian, które w ostatnim okresie zostały wprowadzone do treści egzaminu. Była to kolejna szansa na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w tym obszarze.

W tym dniu CNiCJO reprezentowały Maja Mościcka i Aneta Jaworska, które sporządziły powyższą notatkę.

Fotorelacja A. Jaworska, M. Mościcka

  Wydarzenia

  Data dodania
  31 października 2019